ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ

С цел планиране на конкретни дати на курсове с приоритет, моля, попълнете приложения анкетен лист и изпратете на един от посочените в листа имейл адреси.

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Форма на обучение: Онлайн в реално време.
Начин на провеждане: Обученията се провежда във Виртуална класна стая в дистанционна платформа на ЦИЕС! Има възможност за писмено или устно задаване на въпроси, както и на дискусии.
Какво е необходимо да имате: Настолен компютър с аудио система на устройството /камера не е задължителна/ или лаптоп, или мобилно устройство, стабилен интернет, поддържан браузър / Google Chrome, Mozilla Firefox/.
Указания: Предварително ще получите по електронната поща указания, потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа!
Начало: Ден преди обучението, ще има насрочен час за пробно влизане във виртуалната класна стая! Желателно е 15 минути преди начало на курса, участниците да са на линия, с цел да се предотвратят технически затруднения!
В таксата са включени: Онлайн обучение в реално време, възможност за теглене на материали, сертификат за преминато обучение. 

 КУРС № 03/03 

Актуални насоки при контрола на физични фактори на работна, околна и битова среда. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати/Доклади за контрол.
Лекция 1 – Микроклимат, осветление, шум.
Лекция 2 – Вибрации, електромагнитни полета, вентилационни и климатични инсталации.
Лекция 3 – Нови възможности за разширение на обхвата съгласно последните изисквания на контролиращите държавни институции. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати/Доклади за контрол.
БДС EN 12464-1:2021 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито.
БДС EN 12464-2:2014 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито.
Дата на провеждане: 11 март 2022 г.
Начало: 10.00 ч.
Продължителност: от 10.00 ч. до 14.30 ч. с предвидени почивки

 

 КУРС № 04/03 

Вътрешен одитор на системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания и БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление

Дата на провеждане: 16 - 17 март 2022 г.
Начало:
10.00 ч.
Продължителност:
от 10.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

 

 КУРС № 05/03 

Вътрешен одитор на системи за управление БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление

Дата на провеждане: 17 март 2022 г.
Начало: 10.00 ч.
Продължителност: от 10.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

                                                                          

 КУРС № 06/03 

Вътрешен одитор в лаборатории. Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на ISO 19011:2018.

Дата на провеждане: 17 – 18 март 2022 г.
Начало: 09.00 ч.
Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

 

 

 Курс № 07/03 

Актуални насоки при контрола на химични фактори – ПРАХ. Процедури, методи за контрол, оценка на съответсвтието, протоколи, Сертификати/Доклади за контрол.
Лекция 1 – Химични агенти и прах във въздуха на работната среда.
Лекция 2 – Атмосферен въздух в населени места, химични агенти във въздуха на помещения на обществени сгради.
Лекция 3 – Нови възможности за разширение на обхвата съгласно последните изисквания на контролиращите държавни институции. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати/Доклади за контрол.
БДС EN 482:2021  Експозиция на работното място. Процедури за определяне на концентрацията на химични агенти. Основни изисквания при изпълнение.
БДС EN ISO 16000-1:2006 Въздух на закрито. Част 1: Основни аспекти на стратегията за вземане на проби (ISO 16000-1:2004).

Дата на провеждане: април 2022 г.
Начало: 10.00 ч.
Продължителност: от 10.00 ч. до 14.30 ч. с предвидени почивки

 

 

Дистанционно или онлайн обучения във виртуална класна стая - Помагаме Ви да спазвате правилата при епидемичната обстановка.

  • Квалификационни групи по електробезопасност
  • Безопасна работа с повдигателни съоръжения (ПС)
  • Безопасна експлоатация за съоръжения под налягане (СН)
  • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за природен газ
  • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за въглеводороден газ
     
     

Освен присъствено, двете форми на обучение, които Ви предлагаме, са:

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

Място на провеждане:

Дистанционна платформа

Място на провеждане:

Виртуална класна стая

Начин на провеждане:

Получавате по електронната поща потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа. В курса ще можете да се запознаете с материалите за съответното обучение. Достъп до тях ще имате за период от 1 седмица. След решаване на тест, намиращ се в курса, ще Ви бъдат подготвени съответните документи.
     
Начин на провеждане:

Лектoрът идва при Вас посредством електронната среда и преподава пълноценно учебния материал с всички необходими приложения за целта - презентации, видео, таблици, звукови ефекти. Обучението се провежда във ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ в предварително съгласувана дата и час. Има възможност за писмено или устно задаване на въпроси, както и на дискусии. Ако е предвиден изпит, той може да се проведе онлайн или на хартия.
Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет
      Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет, микрофон към компютъра
При група от повече участници - монитор/телевизор

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

 

Мая Енева

Р-л ЦПО към ЦИЕС ЕООД

Моб.: 0885 555 640

 
 

Ирина Космева

Експерт обучения

Моб.: 0885 775 073
 

 

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.