organ A

 

Органът за контрол от вида А (ОКА) е самостоятелна структура, обособена към „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД гр. Стара Загора.

 

ОКА извършва контрол от трета страна, независимa от участващите страни в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и гарантира най-висока степен на независимост и безпристрастност. Акредитиран е от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация“ и притежава Сертификат за акредитация № 145 ОКА.

 

ОКА при ЦИЕС ЕООД извършва дейности по контрол на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения в следните области.

 

 • Електробезопасност

  Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

  • Импеданс на контура „фаза – защитен проводник” или “фаза - проводник PEN”електрозащитни средства;
  • Контрол на прекъсвачи за защитно изключване

  Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V:

  • Съпротивление на защитна заземителна уредба
  • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
  • Съпротивление на изолация

  Електрозащитни средства: Изолиращи щанги - манипулационни, измервателни, за преносими заземители; Изолиращи клещи; Електроизмервателни клещи; Устройства за пробождане на кабели; Преносими заземители; Диелектрични килимчета пътеки и изолиращи поставки; Наставни изолиращи стълби

  • Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

  Електрозащитни средства: Указатели за напрежение; Указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите

  • Прагово напрежение
  • Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

  Електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши; Изолиращи покрития и капачки; Изолиращи въжета

  • Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота
  • Ток на утечка
 • Физични фактори на работна среда

  Микроклимат:

  • температура на въздуха
  • скорост на движение на въздуха
  • относителна влажност на въздуха

  Изкуствено осветление:

  • Осветеност

  Шум в помещения на жилищни и обществени сгради

  • Еквивалентно ниво на шум
  • Ниво на шум

  Шум в околна среда

  • Еквивалентно ниво на шум

  Шум в работна среда

  • Ниво на шум
  • Еквивалентно ниво на шум
  • Дневно ниво на експозиция на шум
  • Средно
  • седмично ниво на експозиция на шум
  • Върхово ниво на звуково налягане

  Вибрации предавани по системата ръка-рамо и на цяло тяло

  • Дневна стойност на експозиция на вибрации

  Вибрации в жилищни помещения

  • Средно квадратична стойност на виброускорение в честотен диапазон от 1 до 63 Hz

  Вентилационни инсталации

  • Скорост на въздушен поток
  • Дебит на въздуха
 • Химични агенти във въздуха на работната среда

  Химични агенти във въздуха на работна среда

  • Концентрация на химични агенти по линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни тръбички

  Химични агенти във въздуха на работна среда – прах

  • инхалабилна фракция
  • респирабилна фракция
  • Концентрация на свободен кристален силициев диоксид в респирабилна фракция прах

 • Площадки за игра, разположени на открито и закрито

  Площадки за игра, разположени на открито

  • Безопастност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване.

  Площадки за игра, разположени на закрито

  • Безопастност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване

  detska ploshtadka kontrol detska ploshtadka kontrol 2

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.