Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

Предвид създалата се  ситуация с корона вируса в Европа, CEN, Европейският комитет по стандартизация, след спешното искане от Европейската комисия, Брюксел, 17 юни 2020 г.  разработи ново споразумение относно маските за обща употреба, който документ днес е на разположение безплатно. Маската обща употреба  не е FFP маска или медицинска маска. Тя е предназначена за носене от населението в обществени пространства.

Поради тази причина Европейската комисия установи спешната необходимост от хармонизиране на характеристиките и методите за изпитване на маските за обща употреба на ниво:
- Минимални изисквания за ефективност
- Спецификация на подходящи методи за изпитване
- Препоръки за употреба

Маските за обща употреба не подлежат на задължителна оценка на съответствието от нотифицирани органи или лаборатории. Техният дизайн, в съответствие с приетите най-добри практики и контрол на качеството на продукцията, остава отговорност на производителя. Може да се наложи производителят да отиде в лаборатория, за да провери необходимите характеристики. Покритието за лице на общността, посочено в този документ, не се вписва в медицинско изделие (DM) в обхвата на Директива 93/42/ЕИО или Регламент (ЕС) 2017/745, нито се вписва в лични предпазни средства (ЛПС) в рамките на обхват на Регламент (ЕС) 2016/425.

Новият Стандартизационен документ CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ предоставя минималните изисквания за проектиране, производство и оценка на ефективността на покритията за лице в общността (маски за обща употреба), предназначени за потребители, единични или многократно използвани. Той е достъпен за безплатно изтегляне от уебсайта на CEN и CENELEC https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-004.aspx и от уебсайтовете на националните членове на CEN (за България - https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:113568)

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.