• Заварчици

  Обучението се извършва съгласно: БДС EN ISO 9606, въз основа на лицензия от НАПОО и в съответствие с Наредба №7 на МОН от 11 октомври 2002 г.

  Програмите и периодичността са определени в съответните нормативни документи. За придобиване на правоспособност по следните видове заваряване:

  • Ръчно-електродъгово заваряване;
  • ВИГ-заваряване;
  • МИГ/МАГ-заваряване;
  • Газо-кислородно заваряване, спояване и рязане;

  Изискванията за кандидатите са: 1. навършени 18 години; 2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията; 3. завършено, най-малко, основно образование;

  Необходими документи за записване:

  • копие от диплом за завършено образование;
  • копие от лична карта;
  • медицинско свидетелство съдържащо заключение, че лицата са физически и психически здрави и годни да упражняват професията;
  • снимки паспортен формат - 2 бр.;
  • заявление по образец

  Документ при успешно завършване: Свидетелство за правоспособност по заваряване; Свидетелство за професионална квалификация по заваряване.

  * За завършилите първоначална степен и притежаващи свидетелство за правоспособност се предлагат курсове за повишаване на квалификацията по разработени индивидуални програми за различните видове заваряване.

 • Водач на електрокар и мотокар

  Съгласно: Наредба№ 1 от 10 април 2006г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията и утвърдени програми от НАПОО

  Изисквания за кандидатите: 1. навършени 18 години; 2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията; 3. завършено основно образование; 4. лицата, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно ЗДвП, не удостоверяват изискването по т.2

  Документи за записване:

  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно, висше);
  • копие от лична карта;
  • копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат - 2 бр.;
  • заявление по образец.

  Документ: Свидетелство за правоспособност и Удостоверение 3-37.

   

 • Правоспособности по утвърдени програми на ДАМТН

  • Машинисти на подвижни работни площадки (автовишки)
  • Машинисти на мостови и козлови кранове – II степен с товароподемност до 40 т.
  • Машинисти на кранове стрелови тип, монтиране на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита – I степен с товароподемност над 16т.
  • Машинисти на котли с високо налягане – III сепен
  • Машинисти на котли ниско налягане

  Съгласно Наредби за правоспособност.

  Необходими документи за записване:

  • навършени 18 години;
  • копие на диплома за завършено образование /минимум основно/;
  • медицинско свидетелство съдържащо заключение, че лицата са физически и психически здрави и годни да упражняват професията.
  • снимки паспортен формат - 2 броя.
  • заявление по образец

  Документ: Свидетелство за правоспособност издадено от РО на ИДТН