• Длъжностно лице по безопасност и здраве

   

  Предназначено за:

  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

   

  Документ:

  Удостоверение за преминато обучение.

 • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството

   

  Предназначено за:

  • Длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
  • Ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

   

  Документ:

  Удостоверение за преминато обучение.  

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

   

  Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или упълномощеното от него лице:

  1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

  2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнители.

   

  Документ:

  Удостоверение за преминато обучение.

 

 

 

За повече информация:

 

инж.Мая Енева
ръководител
Център за компетентност

моб.: 0885 555 640
e-mail: m.eneva@ctec-sz.com

  инж.Мануела Статева
експерт Обучение и
квалификация

моб.: 0882 314 033
e-mail: m.stateva@ctec-sz.com

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.