1. Обучения за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност

Опреснителен курс за работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО) – парни котли, съдове, работещи под налягане, газови съоръжения и инсталации, повдигателни съоръжения.

Нормативна база:

Чл.7, ал.5, т.4 Наредба РД-07-02/16.12.2007 г. в сила от 01.01.2010 г.

 

2. Периодични инструктажи за мотокаристи

Нормативна база:

Наредба № 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, ДВ бр.37

 

Условия:

Обучението може да се проведе в учебния център или на работното място.

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните. При над 5 души и за постоянни клиенти има отстъпка от цената.

В цената на курсовете са включени лекции, кафе-паузи, учебни материали и съответните удостоверения (сертификати), издавани след положен изпит.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com