ПРЕДСТОЯЩИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

 

 КУРС 1 

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

Модул 1 БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол
Продължителност: от 08:00 до 12:15 часа; Лектор: инж.Благовеста Шинева

Модул 2 Преглед и анализ на въздействието на ILAC-P15:05/2020 - Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на органите за контрол; Разработване на примерен план за действие за изпълнение на изискванията на ILAC-P15:05/2020.
Продължителност: от 12:15 до 15:15 часа; Лектор: инж.Благовеста Шинева

Модул 3 БДС EN ISO 19011:2018 - Указания за извършване на одит на системи за управление
Продължителност: от 08:45 до 12:15 часа; Лектор: инж.Благовеста Шинева

М1 + М2 + М3 ВЪТРЕШЕН ОДИТОР ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

 

 24 септември 2020 г.

 

 

 

 24 септември 2020 г.

 

 

 25 септември 2020 г.


24 - 25 септември 2020 г.

 

КУРС 2

 

КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

Модул 1 ШУМ - Характеристика. Методи за измерване. Оценка на съответствието - норми
Модул 2 ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ-Характеристика. Методи за измерване. Оценка на съответствието - норми
Модул 3 МИКРОКЛИМАТ - Характеристика. Методи за измерване. Оценка на съответствието - норми
Модул 4 ВЕНТИЛАЦИИ - Характеристика. Методи за измерване. Оценка на съответствието - норми
Модул 5 ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА - Характеристика. Методи за измерване. Оценка на съответствието - норми
Модул 6 ВИБРАЦИИ - Характеристика. Методи за измерване. Оценка на съответствието - норми
Модул 7 АКТУАЛНИ НАСОКИ ПРИ КОНТРОЛА НА ФИЗИЧНИТЕ ФАКТОРИ В РАБОТНА, ОКОЛНА И БИТОВА СРЕДА.Нови възможности за разрешение на обхвата съгласно последните изисквания на контролиращите държавни институции
Продължителност: от 08:45 до 15:15 часа; Лектор: Нели Чалъкова

 

30 септември 2020 г.

       

КУРС 3

КУРС 3 - ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - Добри практики за прилагане на изискванията за икономическите оператори

 

Очаквайте 2020 г.


 
 

Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com