ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

С цел планиране на конкретни дати на курсове с приоритет, моля, попълнете приложения анкетен лист и изпратете на един от посочените в листа имейл адреси.

 

ОНЛАЙН КУРСОВЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

 

Курс № 12/09 М1

БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол. ILAC-P15:05/2020 - Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за  контрол в системата за управление на органите за контрол.  С възможност за комбиниране с М2 за Вътрешен одитор в орган за контрол

Дата на провеждане: 15.09.2021 г. Начало: 09.00 ч. до 16.30 ч. с предвидени почивки

 

 

Курс № 13/09 М2

БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление.

Дата на провеждане: 16.09.2021 г. Начало: 09.00 ч. до 16.30 ч. с предвидени почивки

 

 

Курс № 14/09 М3

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Бонус модул - Изграждане на ефикасна система за управление на риска в лабораторните и контролни дейности. /С възможност за комбиниране с М2 за Вътрешен одитор в лаборатории/

Дата на провеждане: 17.09.2021 г. Начало: 09.00 ч. до 16.30 ч. с предвидени почивки

                                                                                                                                   

 

Курс № 15/09

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНА, ОКОЛНА И БИТОВА СРЕДА

Лекция 1 – Микроклимат, осветление, шум.                                                                                                                        
Лекция 2 – Вибрации, електромагнитни полета, вентилационни и климатични инсталации.                                       
Лекция 3 – Актуални насоки при контрола на физичните фактори на работна, околна и битова среда. Нови възможности за разширение на обхвата съгласно последните изисквания на контролиращите държавни институции. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати / Доклади за контрол.

Дата на провеждане: 29.09.2021 г. Начало: 09.00 ч. Продължителност: 5 учебни часа

 

 

Курс № 16/09

ХИМИЧНИ АГЕНТИ И ПРАХ ВЪВ ВЪЗДУХА НА РАБОТНА, ОКОЛНА И БИТОВА СРЕДА

Лекция 1 – Химични агенти и прах във въздуха на работната среда.
Лекция 2 – Атмосферен въздух в населени места, химични агенти във въздуха на помещения на  обществени сгради.
Лекция 3 – Актуални насоки при контрола на химични агенти във въздуха на работна, околна и битова среда./ Нови възможности за разширение на обхвата съгласно последните изисквания на контролиращите държавни  институции. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, Сертификати/ Доклади за контрол

Дата на провеждане: 29.09.2021 г. Начало: 13.00 ч. Продължителност: 5 учебни часа

 

Място на провеждане: Виртуална класна стая

 

 

Дистанционно или онлайн обучения във виртуална класна стая - Помагаме Ви да спазвате правилата при епидемичната обстановка.

  • Квалификационни групи по електробезопасност
  • Безопасна работа с повдигателни съоръжения (ПС)
  • Безопасна експлоатация за съоръжения под налягане (СН)
  • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за природен газ
  • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за въглеводороден газ
     
     

Освен присъствено, двете форми на обучение, които Ви предлагаме, са:

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

Място на провеждане:

Дистанционна платформа

Място на провеждане:
 

Виртуална класна стая

Начин на провеждане:

Получавате по електронната поща потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа. В курса ще можете да се запознаете с материалите за съответното обучение. Достъп до тях ще имате за период от 1 седмица. След решаване на тест, намиращ се в курса, ще Ви бъдат подготвени съответните документи.
     
Начин на провеждане:

Лектoрът идва при Вас посредством електронната среда и преподава пълноценно учебния материал с всички необходими приложения за целта - презентации, видео, таблици, звукови ефекти. Обучението се провежда във ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ в предварително съгласувана дата и час. Има възможност за писмено или устно задаване на въпроси, както и на дискусии. Ако е предвиден изпит, той може да се проведе онлайн или на хартия.
Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет
      Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет, микрофон към компютъра
При група от повече участници - монитор/телевизор

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР ОРГАН ЗА КОНТРОЛ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018.

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ЛАБОРАТОРИИ. Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на ISO 19011:2018.

БОНУС МОДУЛ - Изграждане на ефикасна система за управление на риска в лабораторните и контролни дейности.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.