Актуално!

Провеждаме серия от курсове за монтажник на фотоволтаични системи. Запишете се!

Повече

С цел планиране на конкретни дати на курсове с приоритет, моля, попълнете приложения анкетен лист и изпратете на един от посочените в листа имейл адреси.

 

 • Курс 1/05 - Безопасност на площадките за игра

  Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

  Начало на обучението: 11 май 2023 г.

  Изтеглете заявка

 • Курс 2/05 - Одитори на СУ за ИС

  ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОНАТА СИГУРНОСТ – ISO 27001:2022; ISO 19011:2018.

  Начало на обучението: 18 – 19 май 2023 г.

  Информация за курса

  Изтеглете заявка

 • Курс 1/04 - Контрол на химични агенти и прах

  Актуални насоки при контрола на ХИМИЧНИ АГЕНТИ И ПРАХ във въздуха на работна, околна и битова среда.

  Начало на обучението: 25 април 2023

  Информация за курса

  Изтеглете заявка

 • Курс 2/04 - Контрол на ЕМП

  Актуални насоки при контрола на електромагнитни полета /ЕМП/ в работна и околна среда.

  Начало на обучението: 25 април 2023

  Изтеглете заявка

 • Курс 3/04 - Контрол на физични фактори

  Актуални насоки при контрола на ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ на работна, околна и битова среда. КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Обхват на контрола по параметри. Процедури и методи за контрол. Оценка за съответствие.

  Начало на обучението: 26 април 2023 г.

  Изтеглете заявка

 • Курс 4/04 - Одитори на интегрирани СУ

  Практическо обучение за ОДИТОРИ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; ISO 19011:2018.

  Начало на обучението: 27 - 28 април 2023 г.

  Информация за курса

  Изтеглете заявка

 • Курс - 02 - МЕТРОЛОГИЯ

  Метрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област

  Дата на провеждане: 23 – 24 февруари 2023 г.

  Вижте повече

 • Курс - 02 - МОНТАЖНИК НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

  Курс по част професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници“ – Фотоволтаична централа /ФЕЦ/

  Курсът е с практически насоченост и дава основните знания и умения, необходими за изграждане и монтиране на фотоволтаични панели.

  Начало на обучението: 4 февруари 2023

  Вижте повече

 • МОДУЛ 1 - 02 - БДС EN ISO 17020:2012

  МОДУЛ 1 - БДС EN ISO 17020:2012

  Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол. ILAC-P15:05/2020 Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на органите за контрол.  

  Дата на провеждане: 01 февруари 2023 г.

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Форма на обучение: Присъствена

  Място на провеждане: Учебна зала ЦИЕС, гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 2, ет. 4

  Такса за участие: 125.00 лв. без ДДС

  В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, обяд

 • МОДУЛ 2 - 02 - БДС EN ISO 19011:2018

  МОДУЛ 2 - БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление.

  Дата на провеждане: 02 февруари 2023 г.

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Форма на обучение: Присъствена

  Място на провеждане: Учебна зала ЦИЕС, гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 2, ет. 4

  Такса за участие: 125.00 лв. без ДДС

  В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, обяд.

 • МОДУЛ 3 - 02 - БДС EN ISO 17025:2018

  БДС EN ISO 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.

  Дата на провеждане: 03 февруари 2023 г.

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Форма на обучение: Присъствена

  Място на провеждане: Учебна зала ЦИЕС, гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 2, ет. 4

  Такса за участие: 125.00 лв. без ДДС

  В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, обяд

   

 • МОДУЛ 1 + МОДУЛ 2 - 02 - Отговорник по качеството и Вътрешен одитор в орган за контрол

  Отговорник по качеството и Вътрешен одитор в орган за контрол съгласно БДС EN ISO 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

  Дата на провеждане: 01 и 02 февруари 2023 г.

  Начало: 09.00 ч.

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Такса за участие: 240.00 лв. без ДДС

  Форма на обучение: Присъствена

  Място на провеждане: Учебна зала ЦИЕС, гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 2, ет. 4

  Такса за участие: 125.00 лв. без ДДС

  В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, обяд

   

 • МОДУЛ 2 + МОДУЛ 3 - 02 - Вътрешен одитор в лаборатории

  Вътрешен одитор в лаборатории съгласно БДС EN ISO 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

  Дата на провеждане: 02 и 03 февруари 2023 г.

  Начало: 09.00 ч.

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Форма на обучение: Присъствена

  Място на провеждане: Учебна зала ЦИЕС, гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 2, ет. 4

  Такса за участие: 125.00 лв. без ДДС

  В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, обяд

 

 

Освен присъствено, двете форми на обучение, които Ви предлагаме, са:

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

Място на провеждане:

Дистанционна платформа

Място на провеждане:

Виртуална класна стая

Начин на провеждане:

Получавате по електронната поща потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа. В курса ще можете да се запознаете с материалите за съответното обучение. Достъп до тях ще имате за период от 1 седмица. След решаване на тест, намиращ се в курса, ще Ви бъдат подготвени съответните документи.
     
Начин на провеждане:

Лектoрът идва при Вас посредством електронната среда и преподава пълноценно учебния материал с всички необходими приложения за целта - презентации, видео, таблици, звукови ефекти. Обучението се провежда във ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ в предварително съгласувана дата и час. Има възможност за писмено или устно задаване на въпроси, както и на дискусии. Ако е предвиден изпит, той може да се проведе онлайн или на хартия.
Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет
      Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет, микрофон към компютъра
При група от повече участници - монитор/телевизор

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Форма на обучение: Онлайн в реално време.


Начин на провеждане: Обученията се провежда във Виртуална класна стая в дистанционна платформа на ЦИЕС! Има възможност за писмено или устно задаване на въпроси, както и на дискусии.

Какво е необходимо да имате: Настолен компютър с аудио система на устройството /камера не е задължителна/ или лаптоп, или мобилно устройство, стабилен интернет, поддържан браузър / Google Chrome, Mozilla Firefox/.

Указания: Предварително ще получите по електронната поща указания, потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа!

Начало: Ден преди обучението, ще има насрочен час за пробно влизане във виртуалната класна стая! Желателно е 15 минути преди начало на курса, участниците да са на линия, с цел да се предотвратят технически затруднения!

В таксата са включени: Онлайн обучение в реално време, възможност за теглене на материали, сертификат за преминато обучение.

 

Дистанционно или онлайн обучения във виртуална класна стая - Помагаме Ви да спазвате правилата при епидемичната обстановка.

 • Квалификационни групи по електробезопасност
 • Безопасна работа с повдигателни съоръжения (ПС)
 • Безопасна експлоатация за съоръжения под налягане (СН)
 • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за природен газ
 • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за въглеводороден газ

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

 

Мая Енева

Р-л ЦПО към ЦИЕС ЕООД

Моб.: 0885 555 640

 
 

Ирина Космева

Експерт обучения

Моб.: 0885 775 073
 

 

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.