Модул 1 БДС ISO 9001:2015 Новата ревизия
Запознаване с промените и въвеждането им на практика.
20 ноевмри   програма
Moдул 2 БДС ISO 19011
Указания за одит на системи за управление
21 ноември програма
Модул 3 БДС ISO 14001:2015 - Новата ревизия
Запознаване с промените и въвеждането им в практиката 
22 ноември програма

Възможни модулни комбинации

 

   
Курс 1 ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ работна и околна среда – вентилационни и климатични системи, вибрации, ЕМП, микроклимат (експозиционни индекси). Физични и хигиенни характеристики. Нормативни изисквания. Методи на контрол. 28 ноември програма
Kурс 2 ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ. Физични и хигиенни характеристики. Нормативни документи. Методи
на изпитване. Оценка на неопределеността.
28 ноември програма
Курс 3  МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЛЪЧЕНИЯ. Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.  29 ноември   програма
Курс 4 МИКРОКЛИМАТ. ЕКСПОЗИЦИОННИ ИНДЕКСИ: WBGT; RSR И PMV. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ. 29 ноември програма
Курс 5 ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011. 30 ноем. -
1 дек. 2017 г.
програма
Курс 6 КАТОДНА ЗАЩИТА НА ПОДЗЕМНИ МЕТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 13 декември програма

 

 

 • Други актуални обучения

  Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top