Курс 1 Вътрешни одитори съгласно изискванията на БДС EN ISO 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011.  

31 януари - 
1 февруари 

 Курс 2 Контрол на физични фактори. Контрол на електически уредби.   15 февруари 
 Курс 3 „Прилагане на изискванията на БДС EN ISO/IEC 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“ към системите за управление: БДС EN ISO 9001:2015; БДС EN ISO 14001:2018; БДС EN ISO 45001:2018“   28 февруари -
1 март
 Курс 4 Вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018.   14-15 март
 Курс 5 Метрология – Организация и управление на технически средства за измерване, наблюдение и контрол.   март

 

 

 

 

 

 

 

 • Други актуални обучения

  Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

Изисквания на стандарт БДС EN 689:2018 за контрол на химични агенти.

Контрол на физични фактори – микроклимат. ILAC-G27:06/2017 Ръководство за измерванията, извършени като част от процеса на контрол.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам