Актуално!

Провеждаме серия от курсове за монтажник на фотоволтаични системи. Запишете се!

Повече

АПРИЛ - МАЙ 2016

 №  Тема Дата Допълнителна информация
1
Контрол на химични агенти във въздуха на работната среда и прах 22 април  
Техническа компетентност на лаборатория за изпитване метрологични изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, записи и подходи за постигане и демонстриране 25 април  
Методи за вземане на проби от отпадъци и води 13 май  
Технически средства за измерване. Изисквания. Управление.  17-18 май  
Специализиран курс за ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР - 
Практически подход за разработване, внедряване и одитиране на СУ съгласно изискванията на ISO 17020; ILAC-P15:06; ISO 19011 
19-20 май   
 ISO 9001:2015
Разработване и поддържане на системи за управление на качеството
 30 май  
7 ISO 19011
Указание за одит на системи за управление
31 май  
 ISO 14001:2015
Разработване и поддържане на системи за управление на качеството
 01 
юни
 
9  ISO DIS 45001- НОВ стандарт за здраве и безопасност при работа    
10 ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИв автомобилната индустрия съгласно ISO/TS 16949 По заявка  

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2016

   Вид курс Тема Дата Допълнителна информация
   Курс Вътрешни одитори в лаборатории съгласно ISO 17025 и ISO 19011 2 дни
21-22 януари 
04-05 февруари 
11-12 февруари
220 лв.
 
  Модул 1  ISO 9001:2015 Въвеждане в актуалната версия на стандарта. Запознаване с новите изисквания. 1 ден
08 февруари 
22 февруари
110 лв.  
  Модул 2  ISO 19011 Указания за одит на системи за управление. 1 ден 
09 февруари 
23 февруари
110 лв.  
  Модул 3  ISO 14001:2015 Въвеждане в актуалната версия на стандарта. Запознаване с новите изисквания. 1 ден 
10 февруари 
24 февруари
110 лв.  

Лектор: инж. Константин Костадинов, водещ одитор

 Първата сесия за модулното обучение е на датите: 08, 09, 10 февруари 2016 г.
 Втората сесия за модулното обучение е на датите: 22, 23, 24 февруари 2016 г.
*Обучението се провежда при минимум 8 записани участника за дата, или се пренасочват за следващата обявена по желание! 

    ВЪЗМОЖНИ МОДУЛНИ КОМБИНАЦИИ 
   
За участие в:

 

 
Документ:

  М1 Сертификат за преминато обучение по новата ревизия на ISO 9001:2015
  М1+М2 Сертификат за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР по новата ревизия на стандарт ISO 9001:2015
  М3 Сертификат за преминато обучение по новата ревизия на ISO 14001:2015
  М2+М3 Сертификат за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР по новата ревизия на стандарт ISO 14001:2015
  М1+М2+М3 Сертификат за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР на интегрирани системи за управление по новите ревизии на стандартите ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 19011:2011

 

    ВЪЗМОЖНИ МОДУЛНИ КОМБИНАЦИИ 
   
За участие в:

 

 
Документ:

  М1 Сертификат за преминато обучение по новата ревизия на ISO 9001:2015
  М1+М2 Сертификат за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР по новата ревизия на стандарт ISO 9001:2015
  М3 Сертификат за преминато обучение по новата ревизия на ISO 14001:2015
  М2+М3 Сертификат за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР по новата ревизия на стандарт ISO 14001:2015
  М1+М2+М3 Сертификат за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР на интегрирани системи за управление по новите ревизии на стандартите ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 19011:2011

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраният от Вас модул, или комбинацията от модули, за която желаете да бъдете обучени.

ОКТОМВРИ 2015

Дата  ТемаЛектор Допълнителна информация
Присъствен вариант -
05, 07, 09
Октомври 
Дистанционен вариант 
по всяко време
ОБУЧЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уребди на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" - до и над 1000 V
инж.Ангел Йорданов 
Покана
При запитване  IFS food Version 6
МОДУЛ 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА IFS FOOD VERSION 6
МОДУЛ 2 ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ, МЕНИДЖЪРИ НА СУ СЪГЛАСНО IFS FOOD VERSION 6
инж.Константин Костадинов
/водещ одитор/
 Покана
2/3 седмица на октомври Oчаквайте!
ISO 9001:2015 НОВАТА РЕВИЗИЯ НА СТАНДАРТ ISO 9001:2008
 Веле Темелкоски
/водещ одитор на СУ Представител на Quality Austria за Мекедония и България/
 

СЕПТЕМВРИ 2015

Дата  ТемаЛектор Допълнителна информация
24 и 25 септември ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ. 
инж.Благовеста Шинева
/Управител на ЦИЕС/ 

Покана

Заявка

28 и 29 септември ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
/БДС EN ISO/IEC 9001:2008; БДС EN ISO/IEC 19011:2011/
ОЧАКВАНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО НОВАТА ВЕРСИЯ - ISO 9001:2015.  
РЪКОВОДСТВО ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА СТАНДАРТА ISO 9001:2015 - УКАЗАНИЯ ОТ IAF/ISO TC 176 SC2
инж.Константин Костадинов
/водещ одитор/

Покана

Заявка

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.