Семинарите и специализираните обучения, организирани от Бизнес школата към ЦИЕС ЕООД, са предназначени за: производители, вносители, инвеститори, предприемачи, специалисти от органи за контрол и лаборатории и др. Целта ни е да разясним новите изменения в нормативната уредбада и да помогнем на всички производители и заинтересовани лица с нашите знания и опит.

 

Обхват на обученията

ISO обучения за Вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководството

Курсове за КОНТРОЛ, ИЗМЕРВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ

Европейско техническо законодателство 

Ключови компетентности