Noise CTEC

Директива 2000/14 / ЕО (Directive 2000/14/EC) относно шума, излъчен от машини и съоръжения, които работят на открито, регулира нивата на звукова мощност на 57 вида машини и съоръжения, посочени в обхвата на директивата. Те са главно машини и съоръжения, използвани на строителни обекти или в паркове и градини.

 

Производителят на машината или съоръжението, или неговият упълномощен представител, когато са установени на територията на Република България, изпраща копие от ЕО декларацията за съответствие на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и на Европейската комисия.

 

За целта Европейската комисия e разработилa електронен формуляр на декларацията за съответствие на ЕО, наречен "Шум", предназначен за изпращане и управление на документите, който е он-лайн инструмент за производители, упълномощени представители и нотифицирани органи: Noise Emission by Outdoor Equipment

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.