За допълнителна информация относно актуалността на издадените сертификати, може да се свържете с нас на: ctec@ctec-sz.com

или на тел. 0889 382 959,  0888 191 718.