Product Certification1

ce-markЦИЕС извършва процедури по оценяване на съответствието, необходими за поставянето на СЕ маркировка.

Директивите, които определят категориите продукти, изискващи СЕ маркировка са повече от 20. Общите условия на тези директиви съдържат основните изисквания, на които трябва да отговаря продуктът (например безопасност). Производителите, други икономически оператори, или органи за оценяване на съответствието могат да използват хармонизираните европейски стандарти, за да докажат, че продукти, услуги или процеси са съобразени със съответното законодателство на ЕС.

СЕ маркировката е задължителна за голям брой продукти. Тя е знак за съответствие, който показва че продуктът е оценен и отговаря на изискванията за безопасност на приложимата директива.

 Като нотифициран орган NB 1871, ЦИЕС ЕООД извършва оценяване на съответствието на:

ЦИЕС извършва и доброволна сертификация.

Пълният обхват на нотификация по съответните директиви и Регламент Строителни продукти може да намерите в NANDO (нотифицирани и назначени организации, прилагащи нов подход) база данни.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.