Приложение №10 към НК

1. Маркировката СЕ върху продукт се следва от идентификационния номер №1871 на нотифицирания орган Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД, когато процедурата, която е приложена за оценяване на съответствието включва оценка на производствения контрол, извършван от производителя. Идентификационният номер на нотифицирания орган се поставя от производителя или неговия упълномощен представител под контрол на нотифицирания орган.

2. Производителят има право да поставя идентификационния номер на нотифицирания орган в комбинация с маркировка СЕ само върху продукти, декларации за съответствие или документи, които го съпровождат, когато тези продукти са обхванати от производствения контрол, извършван от производителя и този производствен контрол е оценен от нотифицирания орган, при това документът- сертификат или одобрение на производствения контрол, е в срок на валидност. В противен случай, ЦИЕС ЕООС търси съдебна отговорност за неправомерно ползване на идентификационния му номер като нотифициран орган.

3. Съдебна отговорност, освен случаите, разгледани в т.2, се търси и когато идентификационният номер се ползва неправомерно и подвеждащо в рекламни материали и други документи.
Прилагането на дейности по оценяване на съответствието от ЦИЕС, които се разграничават от тези, свързани с оценка на производствения контрол в обхвата на нотификация, не дават право на производителя или неговия упълномощен представител да ползва идентификационния номер №1871 с рекламни или други цели.

4. Да се спазва графичното изображение, представено от ЦИЕС в уеб страницата на организацията http://www.ctec-sz.com

ce1871

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.