EMC 1

Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства (ЛИМСУ) е акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

  ЛИМСУ е лаборатория към нотифициран орган 1871 за оценяване на съответствието по директиви – Машини, Шум на открито и Електромагнитна съвместимост. Лабораторията е оборудвана да извършва изпитвания и от обхвата на Директивата Съоръжения за ниско напрежение.

   

  ЛИМСУ разполага със съвременна апаратура за изпитване на безопасност, електромагнитна съвместимост, шум, вибрации, въздействие на околната среда (IP код, IK код, студ, топлина, влага) и др. показатели.

   

  Лабораторията извършва калибриране на средства за измерване на електрически величини (напрежение, ток, съпротивление, капацитет, честота, мощност).

   

  Обхват на изпитване на ЛИМСУ

   

 • Ползите за Вас

  •  Получавате информация, дали продукта Ви съответства на приложимите изисквания на съответните хармонизирани стандарти и директиви/наредби;

  • В случай на несъответствие с изискванията на стандарта/директивата имате възможност да извършите промени в продукта си, за да изпълните изискването;

  • С протокола от изпитване попълвате техническото досие на продукта съгласно изискванията на директивите от Нов подход, изискващи поставянето на СЕ маркировка;

  • Можете да реализирате продукта си на европейския пазар.

 • Защо да изберете ЦИЕС?

  • Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС е акредитирана от ИА БСА;

  • Членуваме в 8 технически комитета (ТК) към БИС, в които нашите експерти активно участват при разработване, одобряване и преразглеждане на новите стандарти;

  • Притежаваме необходимото оборудване и експертност.

 

СНИМКИ НА ЧАСТ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНОТО ОБУРУДВАНЕ

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.