control nadzor

Център за изпитване и европейска сертификация извършва индустриални инспекции, технически надзор на съоръжения с повишена опасност и контрол за здравословни и безопасни условия на труд.

Органът за технически надзор на съоръжения с повишена опасност при ЦИЕС е лицензиран през 2003 г.  с цел осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност и подпомагане на ползвателите на такива съоръжения да спазват изискванията, определени с наредби на Министерски съвет.

През 2010 г. стартира дейността на дружеството по осъществяване на контрол за здравословни и безопасни условия на труд. Създаден е Орган за контрол от вида А при ЦИЕС, който извършва контрол по електробезопасност, фактори на работна среда и детски площадки за игра.

 

house inspection

Жилищна инспекция

Органът за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД извършва също така обследване от неинвазивен и неразрушителен метод на жилищни сгради и оценява действителното състояние на имота и изправността на интегрираните в него системи.

 

От извършеното обследване могат да се установят:

  • Проблеми в отоплителните инсталации
  • Проблеми в електро инсталациите
  • Загуба на топлинна енергия
  • Скрита влага и течове
  • Инфилтрация или Ексфилтрация на въздух
  • Микроклимат

Потенциални ползватели на услугата:

  • Инвеститори;
  • Собственици;
  • Агенции за недвижими имоти;
  • Частни лица;

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.