ЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата:

  • извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
  • извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгласно чл.60, ал.1 от ЗЕЕ.

По отношение на енергийна ефективност ЦИЕС ЕООД извършва следните услуги:

 

ee 4   ee2
     
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради   Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
 ee3    
     
Енергийни одити по оперативни програми