certification sgradi1

ЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

По отношение на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ЦИЕС извършва:

 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, преди издаване на разрешение за строеж;
 • Издаване на сертификат на проектни характеристика на нови сгради преди въвеждане в експлоатация;
 • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация;
 • Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации в сгради;
 • Оценка на постигнати енергийни спестявания в сгради, в резултат от изпълнени енергоспестяващи мерки, с цел придобиване на Удостоверения за енергийни спестявания.

 

 • Какво включва процесът по сертифициране на сгради?

  Сертифициране на сгради в експлоатация

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на НАРЕДБА №Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г);
  • Издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
  • Собственикът на сградата с издаден сертификат за енергийни характеристики възлага ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата при настъпване на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, както и при промяна на обстоятелствата (чл. 39, ал. 3 ЗЕЕ).

   

  „ЦИЕС” ЕООД има правоспособност да издава сертификати за проектни енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация по реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. 

   

  Сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда се съставя по образец и е със срок на валидност до 6 години.

 • В кои случаи сградите се освобождават от данък?

  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават:

  • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

  а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

  б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

   

  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък сгради се освобождават:

  • сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

  а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

  б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.