certification sgradi1

ЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

По отношение на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ЦИЕС извършва:

 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, преди издаване на разрешение за строеж;
 • Издаване на сертификати за енергийни характеристики на нови сгради;
 • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради или части от сгради в експлоатация;
 • Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради;
 • Изготвяне на оценка на енергийните спестявания на сгради, в резултат от изпълнени енергоспестяващи мерки.

 

 • Какво включва процесът по сертифициране на сгради?

  Сертифициране на сгради в експлоатация

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на . за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
  • Издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради или части от сгради в експлоатация;
  • Собственикът на сградата с издаден сертификат за енергийни характеристики възлага ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕЕ и с изтичане на срока на валидност на сертификата.

   

  „ЦИЕС” ЕООД има правоспособност да издава сертификати за енергийни характеристики на нови сгради преди въвеждането им в експлоатация по реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16.12.2022г. 

   

  Сертификатът за енергийни характеристики на нова сграда се съставя по образец и е със срок на валидност 10 години.

 • В кои случаи сградите се освобождават от данък?

  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават:

  • сгради и обособени части от сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност:

  а) с клас на енергопотребление "A" - за срок 6 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;;

  б) които удостоверяват, че в съществуващото състояние на сградата са постигнати техническите изисквания за "сграда с близко до нулево потребление на енергия" по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

   

  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък сгради се освобождават:

  • сгради, въведени в експлоатация от 1 януари 2005 г. и преди 31 декември 2023 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност, които в съществуващото състояние на сградата удостоверяват, че са постигнати техническите изисквания за "сграда с близко до нулево потребление на енергия" по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.