ee 3

 • Програма ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

  Процедура „Енергийна ефективност в индустрията“

   

  Процедурата има за цел чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

  Енергоспестяващи мерки, за които ще се кандидатства по настоящата процедура следва да са предписани с Доклада от обследване за енергийна ефективност.

   

  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ са предприятия, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

  За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо КАНДИДАТИТЕ да имат Доклад/и и Резюме/та на Доклада/и от извършено обследване за енергийна ефективност, изготвени от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

  Докладът от извършеното енергийно обследване може да Ви донесе максимален брой точки 66 от общо 90 точки за програмата.

   

  СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ на проектните предложения е до 16:30 ч. на 21 октомври 2022 гпрез електронната система ИСУН - https://eumis2020.government.bg

   

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.