Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Проверете дали вашите продукти отговарят на приложимите стандарти.

Image is not available
Image is not available
Image is not available

За да сте сигурни в качеството
и безопасността на
Вашите продукти

ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО

Машини

ОБУЧЕНИЯ

За да повишите Вашата квалификация и да сте успешни

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

ЦИЕС

изпитване и сертификация
изпитване и сертификация

ЦИЕС е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


Нотифициран орган сме за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО и Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС. 

Извършваме изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

 

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката, без сферата на храните и горивата.

 

 

 
::Издадени сертификати за строителни продукти и системи за управление

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИ

 
::Квалификации, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
::Европейски директиви и регламенти в обхвата ни на нотификация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 
::Новини за предстоящи събития и последни новости от дейността ни

АКТУАЛНО

ЛИСП към ЦИЕС с разширен обхват за изпитване на строителни продукти

Жилищна Инспекция - нова услуга от ЦИЕС

Обучения за безопасна работа при монтаж на строително скеле

ЦИЕС проведе информационен ден за услигите си във Велико Търново

ЦИЕС проведе обучение за "Организация и управление на средства за измерване"

ЦИЕС - партньор по отворената процедура за покриване на национални/европейски/международни стандарти

Успешни годишни проверки на дейността на ЦИЕС в област оценяване съответствието на строителни продукти

Актуален статут на LVD Body по Директива 2014/35/ЕС

ЦИЕС с Нотификация по Директива 2014/30/ЕС - ЕМС

Обществено обсъждане на нормативната уредба, касаеща съоръженията с повишена опасност

ЦИЕС разшири обхвата на нотификацията си по Регламент строителни продукти

ЦПО към ЦИЕС обучи лабораторни специалисти на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД

Курс по метрология организиран от ЦИЕС събра участници от цялата страна

Инж. Благовеста Шинева преизбрана за член на новия УС на БИС

Г-жа Шинева удостоена с плакет за принос от Клуб 9000

Обучение за органите за технически надзор с представители на ДАМТН

Годишно събрание на регионалните представители на Клуб 9000 за гр. Стара Загора

Обучение на служители на Неохим АД за водачи на електро и мотокари

Курс за управление на качеството в автомобилната индустрия

Участие на управителя на ЦИЕС в бизнес делегация в Иран

Извънредна среща на нотифицираните органи по повод актуализиране на 14 директиви, в сила от 19 април 2016г.

ЦИЕС с Нотификация по Директива 2004/108/EC - Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

Предстоящи обучения в сферата на качеството

ЦИЕС присъства на връчването на дипломите на абсолвентите от Тракийския Университет

Информационна среща на ИА „БСА“ в Стара Загора

Информационно събитие за процеса по акредитация

Обучение съгласно новата ревизия на ISO 9001 и ISO 14001

Участие на ЦИЕС в научна конференция в Казанлък

Поредица от обучения за Органи за контрол

Обучение за новите ревизии на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Новонаети младежи започват работа в ЦИЕС по проекти на Агенция по заетостта

Участие на ЦИЕС в Технически панаир, Пловдив, 29.09-03.10.2015

Публикувани са новите издания на международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001

Успешна учебна 2015/2016 година

Нормативни изменения към Наредбата, касаеща площадките за игра

Дейности в полза на кандидатстващите по Мярка 4.2.

Строителната лаборатория към ЦИЕС обнови оборудването си с две нови преси

Благодарност към фирмите, оказали съдействие за наблюдение на място при планов надзор на ОССУ

Успешни лидерски подходи представени в обучение на мениджърския екип на ЦИЕС

Обучение за фирмите от автомобилната индустрия

ЦИЕС разшири обхвата си за сертификация на строителни продукти

Масова инспекция за безопасност на детски атракциони в страната.

Семинар по системи за управление в гр.Елена

Честит 10 години юбилей Винербергер България!

Съкращава се срокът за енергийно обследване на предприятия

"Алея на липите" в новия парк на Стара Загора.

ЦИЕС домакин на Форума на Нотифицираните органи за 2015 г.

Към стопаните на площадки за игра

ЦИЕС подкрепя инициативата "Да изчистим България!"

Семинар за промените в нормативната уредба, касаеща съоръженията с повишена опасност

ЦИЕС в подкрепа на проекта за възстановяване на Стария Чинар

Семинар относно новата наредба за строителните продукти

Бъдещето е в дигиталния маркетинг чрез CEED by Webit

Специализирано обучение за контрол на шум в работна среда

Весели Великденски празници!

Честит двоен празник, ЦИЕС!

Актуално обучение за управление на строителни отпадъци

ЦИЕС издаде сертификат по ISO 9001 на Тракийски Университет, Стара Загора

Управителят на ЦИЕС ЕООД на бизнес форум на Конфедерацията на работодателите „Тракия”

Участие на ЦИЕС в кръгла маса „САЩ-България: Икономическо партньорство за повече бизнес възможности”

Специализирани семинари и обучения на ЦИЕС през февруари

Работна среща на регионалните академични центрове в Стара Загора

ЦИЕС сертифицира Община Стара Загора по ISO 9001и ISO 14001

Инж.Шинева член на новия УС на Клуб на работодателя

ЦПО към ЦИЕС стартира 2015г. с поредица от обучения

ЦИЕС сертифицира областна администрация Стара Загора

Честита нова 2015 година!

In memorium

Обучение на тема Хоризонт 2020 с практическа насоченост програма Мари Кюри

Бизнес школата към ЦИЕС проведе успешен семинар в ИГМ „Младост”, Сърбия

ЦИЕС официален гост на тържественото връчване на дипломите на "Стопански Факултет" към Тракийски Университет, Стара Загора

Инж.Шинева за успешната връзка наука – бизнес, на конференцията на РАЦ Стара Загора

ЦИЕС инсталира уникално приспособление за изпитване на мразоустойчивост на керемиди

Счетоводен семинар проведен от ЦПО към ЦИЕС ЕООД

ЦПО към ЦИЕС успешно приключи курс по заваряване

В подкрепа на рализираните общински проекти през 2014 г.

Честит 26 Октомври - Ден на Българския Строител!

Участие на ЦИЕС в VII Конгрес на сръбските производители на керамични продукти

14 октомври - Световен ден на стандартизацията!

Августиада под липите!

Годишно данъчно приключване на 2014 г. - специализиран семинар

Договор за сътрудничество между ЦИЕС и Тракийски университет

ЦИЕС с подновен сертификат за акредитация на Органа по сертификация на системи за управление

Инж.Шинева обобщи резултатите по проект с Тракийски университет, в който ЦИЕС е партньор

Очаква се нова версия ISO 9001 през 2015 г.

Съобщение на вниманието на производителите на бетон

ЦИЕС регистрира повдигателни съоръжения, намиращи се на кота +100 m в Аурубис България АД

Благодарствено писмо

Съвети към ползвателите на асансьори

Курс за строители, организиран по договор с Община Стара Загора

Поредица от семинари с лектори от ИА „БСА”

Курс на ЦИЕС в областта на метрологията събра заинтересовани специалисти

Инж.Шинева презентира СЕ маркировката на Бизнес форум в Сараево

Управителят на ЦИЕС инж.Шинева избрана в УС на ТПП

Обучение на ЦИЕС на тема "Управление на риска"

ЦИЕС разпознаваем сред косовските производители

Обучени курсисти по специалност "Маркетингови проучвания"

ЦИЕС домакин на годишната среща на Форума на нотифицираните органи

Откриване на Център за развитие на екологичната инфраструктура

ЦИЕС домакин на годишна среща нa Регионалната организация Клуб 9000

Работна среща на Форума на нотифицираните органи в Стара Загора

Представители на ЦИЕС посетиха българо-китайски бизнес форум

Представители на ЦИЕС на официално откриване на нов завод в Стара Загора

ЦПО стартира дистанционна форма на обучение

Семинар на строителните лабораторни специалисти в Стара Загора

Семинар на ЦИЕС за безопасността на детските съоръжения

Инж.Шинева с презентация на националната конференция - 125 години Закон за мерките и теглилките

Курс за специалисти/вътрешни одитори в лаборатории

Управителят на ЦИЕС лектор на семинар в Русия

Млади специалисти от ЦИЕС с доклади на националната Конференция по качество

Инж.Шинева изнася лекция пред студенти от Тракийски университет

Обучение относно свойствата и приложението на смазочните материали

Одобрени кандидати за финансиране след енергиен одит от ЦИЕС

ЛИСП измерва асфалтовата настилка на бул.”Цар Симеон Велики”

Инж.Шинева - част от делегацията на посещение в Самара

Нов сайт на ЦИЕС

ЦИЕС - партньор по проект за качествено обучение

Семинар относно Регламент № 305/2011 г. със съдействието на ЦИЕС

Среща за сътрудничество в CETIM, Франция

Нови професии и специалности в обхвата на ЦПО

Атрактивни професии в обхвата на ЦПО

Предстоящ курс на ЦИЕС по СУ на енергийна ефективност

Курс за вътрешни одитори на интегрирани СУК в ЦИЕС

Семинар – Реакция на огън в Пловдив

Предстоящи курсове, които ЦИЕС организира

10 специалисти от ЦИЕС със сертификати за водещи одитори

ЦИЕС домакин на среща на Форума на нотифицираните органи

ЦИЕС с резултати от проведено изследване на конференция в Комотини

Форум на нотифицираните органи – годишна среща в Стара Загора

Курс за водещи одитори за СУК в ЦИЕС

Международна конференция с участието на ЦИЕС

Млади специалисти на стаж в ЦИЕС

Обучение по ЗБУТ

Нови изменения в БДС EN ISO/IEC 17020 в семинар

Безплатно обучение по Програма Аз мога повече

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Годишна награда за водещ специалист на ЦИЕС

ЦИЕС беше домакин на кръгла маса по национални приложения към български стандарти

Прием на документи по проект Аз мога повече

10 години ЦИЕС

Представител на ЦИЕС проведе обучение по ISO 13485 в ITC, гр. Злин

Обучение за повдигателни съоръжения

ЦИЕС е определен за изпълнител по проект

ЦИЕС е съорганизатор на информационен ден Енергийна ефективност и зелена икономика

ЦИЕС е домакин на демонстрация на иновативен руски продукт

Обявена е процедура за прием на проекти по програма Енергийна ефективност и зелена икономика

Новини от Конференция CPR в Брюксел

Лабораторията за изпитване на строителни продукти (ЛИСП) разшири обхвата си

ЦПО към ЦИЕС допълни с нови професии лицензията за обучение

Лабораторията за реакция на огън към ЦИЕС разшири обхвата си

ЦИЕС разшири обхвата за оценяване съответствието на строителни продукти

Обучение по програма Развитие на човешките ресурси

ЦИЕС подкрепи инициативата Достойният труд е безопасният труд

Дискусия за безопасност на детски съоръжения за игра

Обучение за вътрешни одитори

Маркетинг обучение на специалисти от ЦИЕС

Семинар на тема Контрол на факторите на работната среда

Семинар на тема Безопасни машини

Подкрепяме близките на загиналите в село Бисер

ЦИЕС получи нов сертификат за акредитация

Теория и практика на одита на СУ по ISO 19011:2011

Семинар на тема Безопасност на детски играчки

Семинар на сдружението Български врати и прозорци

Възможност за безвъзмездно финансиране

ЦИЕС предоставя ценови оферти за сертификация на системи за управление и за удостоверяване на съответствието

Безплатно обучение с ваучери по програма - Аз мога повече 2011

ЦИЕС е определен за изпълнител по проект

Националната агенция за професионално образование и обучение гостува в ЦПО към ЦИЕС ЕООД

Нова възможност за финансиране на проекти

Нов регламент за строителните продукти

Специалисти на ЦИЕС ще се обучават в престижната Баварска Академия за Реклама и Маркетинг BAW, Мюнхен

Предстоящи семинари

Специалисти на ЦИЕС отново трупат опит в световно признати институти

Официално откриване на Лаборатория за изпитване реакция на огън

Необходим е контрол на личните предпазни средства

Специалисти от ЦИЕС се обучават по програма Леонардо да Винчи

Панаир на строителството в Македония

Нова Лаборатория за реакция на огън

Придобиване на нови умения

Реакция на огън е в процес на нотификация

Актуални новини от Брюксел

Работна среща по Директива Шум

Учебно-тренировъчни фирми в ЦИЕС

Успешно приключили изпити

Проведе се симпозиум - GLOBAL GAP

Ключът към успеха на всяка фирма

Експерти от ЦИЕС участваха в семинар в Скопие

Нов семинар по метрология организира Бизнес школата към ЦИЕС ЕООД

Отново е отворена програмата за обучения с ваучери

Курс за придобиване на правоспособност за управление на мотокар

Нова нотификация - Директива 2006/42/ЕС

ЦИЕС стартира практика на курс по заваряване

ЦИЕС с ясна визия за новостите в професионалното обучение

Успешно завърши курс с ваучери по КК4

ЦИЕС е най-бързо развиващата се фирма в Холдинг Загора

Национална конференция по качеството

Отзиви

Клиентите за нас
Клиентите за нас

“Убедихме се, че фирмата разполага с висококвалифициран персонал,

както и с необходимата измервателна апаратура за извършване на енергийните одити”

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
“Настоящата референция се издава на „Център за изпитване

и европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора в уверение на това,

че изпълнява коректно своите задължения по Поръчка за доставка за

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Възлаганите

дейности се изпълняват винаги компетентно, експедитивно и качествено,

в пълно съотвествие с нашите изисквания.”

Аурубис България АД
„В качеството си на изпълнителен директор на „Пътстрой – 92“ АД,

искам да изразя нашата признателност и искрена благодарност

към Вас по повод изключително ползотворното ни сътрудничество

във връзка с поддържане на високи стандарти при оценяване съответствието

на произвежданите от Дружеството строителни продукти.“

Пътстрой-92 АД, София
Д-р инж. Петко Николов
“The current reference is issued in favour of the company Center for

Testing and European Certification (CTEC), NB 1871 about a service offer by them:

certification of our products according to European technical specifications – clay

masonry units. We are working with CTEC since 2005. Our long-lasting partnership is based

on their professionalism and loyalty.”

Wienerberger
"Выражаем Вашей компании искреннюю благодарность за

проводенный наблюдательный аудит на соответствие системы

производственного контроля требованиям строительных норм и

европейских технических спецификаций. Аудит был проведен на высоком

профессиональном уровне в обстановке доброжелательности,

компетентности и взаимопонимания. "

Полипласт
“The current reference is issued by SIS BG to company

Center for Testing and European Certification to express a great satisfaction

from the services provided by CTEC LTD according to contract for certification of traffic

and road signs and lights.”

SIS BG
„Бих желала да изразя нашето позитивно отношение за извършените

дейности от ЛИМСУ-Стара Загора,

както и високата компетентност на персонала, провеждащ тестовете

на машините ни“

AIGER Engineering Ltd
“Management and technical team of Elcom express satisfaction with highly

constructive and effective cooperation with Center for Testing

and European Certification, Stara Zagora, Bulgaria (CTEC) regarding

the realization of testing on our products in accordance with European

directives and harmonized standards”

ЕLCOM, Serbia
“При съвместната ни работа, имахме възможност да се уверим,

че сме направили точния избор. Квалифицирани и опитни специалисти

извършиха пробовземане и анализ на прах от въздуха на работните

места на производствения отдел”

AББ България ЕООД
“Органът за контрол от вид А към “ЦИЕС” извърши качествено и в договорения срок

възложената първоначална проверка и годишен контрол за съответствие на детските площадки,

съгласно изискванията на Наредба 1/12.01.2009 г”.

OMВ България ООД
„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД София, Мрежови експлоатационен

район Пловдив дава настоящото удостоверение като потвърждение на това,

че на фирмата е възложена и е изпълнена обществена поръчка,

съгласно сключен договор, с предмет: „Изпитване на електрозащитни средства,

използвани в обектите на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив ....за срок от една година. “

ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив
„Като орган за контрол от вида А, явяващ се трета независима страна,

ние се убедихме в неговата безпристрастна и точна преценка относно резултатите

на контролираните обекти.“

Билла България
„През месец август 2013 година ни предстои ресертификационен одит

и със сигурност ще предпочетем отново услугите на

дългогодишния ни партньор ЦИЕС ЕООД.”

“Строителство и монтаж” ООД
„Областна Администрация Стара Загора изразява своето положително отношение

и оценя като професионална работата си с  ЦИЕС ЕООД.

Издаденият сертификат удостовери съответствието на системата ни

за управление на качеството с изискванията на ISO 9001:2008

и създаде реална възможност да подобрим работата си между

отделните звена, както и услугите, предоставяни на гражданите на областта.“

Областна администрация Стара Загора
“При провеждането на одитите от голямо значение се оказаха

богатия практически опит и компетентност на одиторите…”

„Балбок Инженеринг” АД
„За нас е от голямо значение... да сме винаги запознати

с новостите в нормативната уредба и именно затова сме избрали ЦПО към ЦИЕС,

защото преди всичко са добри професионалисти”

„Козирог – Д” ООД
AUTHOR POSITION
“Лекторите на ЦИЕС ЕООД са винаги на ниво, изключително компетентни.

Използват се визуални и интерактивни средства за обучение,

което прави обучението много полезно и при прилагането му в практиката”

Прогрес АД

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам