sukОт 18 до 22 февруари 2013 г. 10 специалисти от ЦИЕС преминаха едноседмичен курс на обучение, а в края на курса положиха изпит за одитори / водещи одитори за системите за управление на качеството (A 17024). Почти месец по-късно, на 13  март 2013 г., всички, преминали обучението бяха уведомени, че са издържали изпита, като получиха сертификати за успешно завършване.

Курсът беше организиран от Бюро Веритас, а лекторите на обучението са IRCA регистрирани водещи лектори.
Обучението изпълнява част от изискванията за тези, които желаят да бъдат сертифицирани по схемата на IRCA - Международен регистър на сертфицираните одитори.

Приоритет на компанията е непрекъснато повишаване компетентността на служителите. Чрез този курс специалистите от ЦИЕС имаха възможност да надградят своите знания и да покрият официалните изисквания на схемата за регистриране на одитори на IRCA за теоретично обучение на системи за управление на качеството.

specialisti-sertifikati