ЦИЕС е с утвърдено име в своя бранш на българския и с увеличаващи се продажби, реализирани на международния пазар. Всичко това постигнахме с упорит труд, постоянно ниво на компетентност, обновяване на техническото оборудване на нашите лаборатории и непрекъснато разширяване обхвата на услугите ни.

Не спираме да се развиваме и да надграждаме нашите услуги, така че да отговорим на бъдещите очакванията на бизнеса.

 

Нашата история
2019
09 Април 2019

ЦИЕС сега

Днес, структурата на компанията ни се състои от 9 бизнес полета. В дружеството ни работят 50 специалисти щатен персонал и над 20 външни експерти и одитори. През годините ни се довериха над 4700 клиенти.
2018
16 Октомври 2018

Преакредитации и обновяване на ЛИСП

Извършена е подготовка на документация, оценка на място от ИА БСА и преакредитация на четири от бизнес направленията на фирмата. Обновени са сградите на Лабораторията за изпитване на строителни продукти и за реакция на огън.
2017
24 Март 2017

15 години ЦИЕС

ЦИЕС отбелязва 15 години от създаването си.
2016
19 Април 2016

Нотификация за директива ЕМС

Дружеството е обявено от ЕК за нотифициран орган за Директива Електромагнитна съвместимост.
2012
18 Януари 2012

Акредитация Орган за контрол от вид А

ЦИЕС е акредитиран от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17020 като Орган за контрол от вид А.
2010
20 Септември 2010

Акредитация Орган за сертификация на СУ

Дружеството е акредитирано от ИА БСА като Орган за сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/ IEC 17021.
08 Януари 2010

Акредитирана е ЛИСП

Лабораторията за изпитване на строителни продукти (ЛИСП) към ЦИЕС е акредитирана от ИА БСА по БДС EN ISO/ IEC 17025.
2008
16 Юли 2008

Лицензиран е ЦПО

Центърът за професионално обучение към ЦИЕС получава лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
21 Януари 2008

Нотификация за директива: Излъчван шум

Дружеството е нотифицирано от Европейската комисия за директива: Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито
2007
16 Януари 2007

ЦИЕС е признат за нотифициран орган

ЦИЕС е признат за нотифицаран орган с идентификационен номер NB1871 от Регистъра на Европейската Комисия за обхвата на 3 европейски директиви: Строителни продукти, Машини, Съоръжения за ниско напрежение 
2006
21 Април 2006

Разрешение за обследване за ЕЕ

Разрешена е дейността по обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
2005
03 Август 2005

Разрешение обследване за ЕЕ

Разрешена е дейността по обследване за енергийна ефективност (ЕЕ) и сертифициране на сгради.
18 Февруари 2005

Акредитация ЛИМСУ

Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства (ЛИМСУ) към ЦИЕС е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) по БДС EN ISO/ IEC 17025.
2003
23 Май 2003

Лицензиране Технически надзор

ЦИЕС получава лицензия от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.
2002
25 Януари 2002

Началото...

Нашето дружество е основано през 2002 г., в Стара Загора като орган за изпитване и сертификация с цел да помогне на предприятията да изпълнят изискванията на нормативната уредба и да получат сигурност и гаранции за качествата на продуктите си.

 

Първоначално дейността ни беше фокусирана върху оценяване на съответствието на строителни продукти, машини, електрически съоръжения и устройства.

През годините последователно разширявахме полето си на дейност, придържайки се към философията максимално да улесним нашите клиенти, като им предоставим високо специализирани услуги от едно място.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.